De 10 grootste bouwbedrijven van Nederland

Bouwbedrijven in Nederland hadden het vreselijk moeilijk tijdens de crisis, zelfs zo erg dat velen de deuren moesten sluiten en anderen weer minder actief projecten konden uitvoeren. Nu, meer dan vijf jaar verder, lijkt het weer helemaal goed te gaan in deze sector, dat is ook te merken aan de jaarcijfers en de geboekte winstmarges. Er wordt weer volop personeel aangetrokken, wat een weerspiegeling is van de leefomstandigheden.

Ondanks dat over het algemeen de omzet oploopt, in vergelijking met tijdens de crisis, daalt van sommige bedrijven.

De lijst van de top 10 bouwbedrijven ziet er als volgt uit.

  1. BAM

Koninklijke BAM Groep nv is een bouwbedrijf met tien werkmaatschappijen in vijf Europese thuismarkten en in nichemarkten over de hele wereld. De werkvelden van BAM zijn bouw en vastgoed, burgerlijke bouwkunde en in publiek-privé samenwerkingsverbanden.

BAM is verder uitgebreid naar Europa, buiten Nederland. Zo zijn zij ook in Duitsland, Belgie, Ierland en het Verenigd Koninkrijk gevestigd. Projecten worden ook geleverd in Luxemburg, Zwitserland en Denemarken. De Groep heeft een wijdverbreid kantorennetwerk, dicht bij haar klanten.

De missie van BAM is om duurzame omgevingen te bouwen, die het leven van mensen verbeteren, door de juiste mensen in staat te stellen te profiteren van de nieuwste en beste kennis, hulpmiddelen en digitale technologieën en oplossingen te bieden gedurende de gehele bouwlevenscyclus voor de klanten en het genereren van maximale waarde voor de belanghebbenden.

  1. VolkerWessels

Van innovatieve, duurzame woonconcepten tot de bouw van een van ‘s werelds grootste zeesluizen. VolkerWessels heeft de expertise om een ​​leeg stuk grond om te vormen tot een volledig functionele stad. Het is een Nederlandse groep van bedrijven met 16.000 werknemers en ongeveer 120 bedrijven en kantoren in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Canada / Verenigde Staten.

  1. Boskalis

Een toonaangevende wereldwijde aannemer en leverancier van bagger -en maritieme diensten. We bieden een unieke combinatie van experts, schepen en activiteiten. Met de oorsprong in Nederland zijn zij al meer dan 100 jaar actief. Heden creëren zij nieuwe horizonten voor belanghebbenden in de havens, energie voor de kust, maritieme en binnenlandse infrastructuurmarkten.

  1. Van Oord

Hun visie: om een ​​betere wereld te creëren voor toekomstige generaties door maritieme vindingrijkheid te leveren. Er is meer ruimte nodig, doordat wereldbevolking blijft groeien. Aangepaste infrastructuur is een must voor zeevervoer. De huidige kustbescherming voldoet niet meer, doordat het klimaat ook verandert. Hernieuwbare energiesystemen zijn hoog nodig om het steeds toenemende gebruik garant te stellen in de toekomst.

  1. Heijmans

Heijmans is een erkende onderneming die werkzaamheden combineren op de gebieden van: vastgoedontwikkeling, woningbouw, utiliteitsbouw, wegen en civiele techniek op het gebied van wonen, werken en verbinden. Hun constante focus op kwaliteitsverbeteringen, innovatie en geïntegreerde oplossingen stelt hen in staat toegevoegde waarde te genereren voor de klanten. Heijmans realiseert projecten voor particulieren, bedrijven en de publieke sector en bouwt in samenwerking met haar opdrachtgevers aan de ruimtelijke contouren van morgen.

  1. Strukton

Strukton richt zich op spoorweg- en civieltechnische werken en technologie gedreven vakgebieden. Zij wil bijdragen aan een sector die de kwaliteit en veiligheid van het spoorvervoer, de wegeninfrastructuur en technische systemen en gebouwen garandeert.

  1. TBI

Een groep ondernemingen die zich richt op de leefomgeving vernieuwen, inrichten en onderhouden voor langdurige perioden. Deze netwerkorganisatie wendt zich naar de gebieden Infrastructuur, de bouw en techniek, daarin zijn zij enigszins hoog gekwalificeerd.

  1. Dura Vermeer

Een samensmelting van de familiebedrijven Dura en Vermeer, met ongeveer 160 jaar ervaring. Dit waren bedrijven van dezelfde grootte in dezelfde sector, waarbij Dura in de bouw zat en Vermeer in de infrastructuur. Een tijdige fusie van de bedrijven heeft ervoor kunnen zorgen dat de leidende marktpositie niet verloren ging.

  1. Ballast Nedam

Met als visie om het meest concurrerende bouwbedrijf in Nederland te zijn, werken zij eraan om door open dialoog tussen betrekkende partijen gezamenlijk toekomstbestendige gebouwen en infrastructuur te ontwikkelen: van droom tot realiteit.

  1. Van Wijnen

Beginnend met timmerwerk in 1907, uitgegroeid tot meer dan een landelijk bouwbedrijf in Nederland met wel 24 locaties, met als bedoeling dichtbij jou te zijn voor snelle communicaties, afhandeling en duurzame verbintenissen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.