Stappen die je kan ondernemen bij ontdekken van fouten van een bouwbedrijf

Vaak vergeten wij dat bouwen niet alleen maar de juiste stenen kiezen is of een droomhuis indelen. Er komt nog meer bij kijken zoals het uitgerekend budget en daaraan houden, de juiste aannemer in dienst nemen, contracten, vergunningen en een tal van technische en administratieve zaken. Wij vergeten ook dat niet alles altijd even soepel loopt zoals wij dat denken. Er kunnen vertragingen zijn in de bouw doordat er spullen besteld moeten worden en die spullen kunnen laat aan komen. Er kunnen fouten gemaakt worden door de architect of door het bouwbedrijf. Hier volgende stappen die je kan ondernemen bij het ontdekken van fouten van een bouwbedrijf.

1. Wederzijds overleg

Bij het ontdekken van een fout kan er nagegaan om welke fouten het precies gaat en hoe groot de schade daarvan is. Er kan gesproken worden met de aannemer om zodoende tot een oplossing te komen. Als het niet lukt om het onderling op te lossen moeten er juridische stappen genomen worden. Houd rekening dat dit veel tijd en geld kost.

2. Kennisgeving

De eerste stap die genomen kan worden is door middel van een kennisgeving op te stellen. Het is dan belangrijk om bewijsmateriaal te verzamelen. Bewijsmateriaal kan bestaan uit foto’s van de aangerichte schade of duidelijke foto’s van de gemaakte fouten. Het is ook handig om een verzekeringsexpert in handen te nemen die een verslag met de beschrijving van de schade kan opstellen. Als de schade ingewikkeld is kan er een architect geraadpleegd worden om een beter overzicht te geven van de schade. Met alle bewijsmateriaal kan er een kennisgeving opgesteld worden waarmee je de nodige juridische stappen kan ondernemen.

3. Verzoeningscommissie bouw

De verzoeningscommissie is een commissie die conflicten tussen aannemers of architecten en particulieren behandeld. De commissie kan alleen handelen wanneer het gaat om renovaties en/of nieuwbouw woningen maar niet wanneer er sprake is van bouw voor beroepsdoeleinden. De commissie gaat eerst overleggen met beide partijen om zodoende tot een oplossing te komen. Deze stap duurt niet langer dan 6 maanden en kost bijna 1000 euro. Lukt het niet om op deze manier tot een oplossing te komen gaan zij over naar arbitrage.

4. Arbitrage

Deze stap kan alleen genomen worden wanneer beide partijen ermee eens zijn dat er arbitrage geraadpleegd kan worden. In de meeste gevallen duurt deze procedure ook minder dan 6 maanden. Doordat het een schriftelijke procedure is, hoeft er geen advocaat onder arm genomen te worden en zijn de kosten aanzienlijk minder dan bij een juridische procedure. Echter zijn de kosten van te voren bepaald en geheel voor de verliezende partij.

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het belangrijk om alvorens de werkzaamheden beginnen eerst een contract te tekenen waarin er duidelijke afspraken genoteerd staan. Ook is het raadzaam om tijdens de bouw werkzaamheden toezicht te houden op het proces of een architect onder de arm neemt die toezicht houdt. Zo kunnen fouten voorkomen worden of de schade tot een minimum te beperken.

Leave a Reply

Your email address will not be published.