De laatste nieuwsberichten rondom de bouw

Hoe een bouwbedrijf in 5 stappen meer klusjes van klanten kan krijgen

Elke ondernemer weet dat hoe minder werk er naar binnen gehaald word, hoe minder geld er binnen komt. Om een bedrijf succesvol te houden is het daarom van belang dat er een constante stroom is van klantenwerving en werk dat naar binnen gehaald moet worden. Hier volgen 5 stappen om meer werk van klanten te krijgen.

1. Mond tot mond

Een oude en simpele manier om werk binnen te krijgen is om familie, vrienden en kennissen te betrekken bij het bedrijf door ze te op de hoogte te houden van de bedrijfsactiviteiten. Voorbeelden en afgemaakte klusjes van het werk laten zien zodat zij weten waar zij terecht kunnen zijn in geval zij die nodig mochten hebben. Zij kunnen het bedrijf ook aanbevelen wanneer iemand een bouwbedrijf nodig heeft. Bestaande klanten die het bedrijf aanbevelen kunnen ook beloond worden door ze een korting te geven. Een kaartje op verjaardagen of een klein geschenkje op kerst is extra aandacht die zeer word gewaardeerd door bestaande en/of vaste klanten. Gewaardeerde klanten zijn klanten die terug blijven komen.

2. Naar buiten treden

Er zijn heel wat evenementen zoals woning en bouw beurzen waar er een stand gehuurd kan worden. Zo komt het bedrijf op de markt en krijgt het meer bekendheid. Een publieke stunt zoals het sponsoren van een evenement of gratis een klusje doen voor een organisatie binnen de gemeente kan ook voor heel wat bekendheid zorgen.

 3. Sociaal netwerken

Tegenwoordig heeft een ieder bereik tot internet. Iedereen is wel te vinden op facebook, twitter, instagram, snapchat en linkedin. Dus waarom het bedrijf ook niet? Het bedrijf is zodoende makkelijker te vinden en hierdoor makkelijker bereikbaar. Het bedrijf valt zeker meer op hoe actiever het is op social media. Beeldmateriaal, promos en acties kunnen geplaatst worden op de profielen en zodoende kunnen er meer klanten aangetrokken worden.

4. Promotie

Het logo van het bedrijf naar buiten brengen is ook heel erg van belang. Hoe meer mensen geconfronteerd worden met het logo van het bedrijf, hoe meer mensen zich vasthouden er aan. Het logo kan op verschillende manier gebruikt worden. Het kan geplakt worden op de wagens van het bedrijf, het kan bedrukt worden op het uniform en op dagelijkse kleding. Naast het logo is het ook belangrijk om te lopen met visite kaartjes dus ten alle tijden kunnen worden gegeven aan bestaande en potentiele klanten.

5. Klanten service

Wat een bedrijf apart maakt van zijn concurrenten is veelal de klantenservice. De relatie met klanten maakt een heel groot verschil uit. Bereikbaarheid en klantvriendelijkheid voor de klant is belangrijk. De klant moet op het bedrijf kunnen rekenen, bij fouten moet er oplossingsgericht te werk gaan, goede communicatie zijn wat het bedrijf laat uitschieten boven alle andere.

Deze aanpak kan natuurlijk helpen bij het verwerven van nieuwe opdrachten voor het bedrijf maar het is ook goed om te onthouden dat investeren in verbetering alleen maar goed is voor het bedrijf en durven te kiezen voor verandering.…

Stappen die je kan ondernemen bij ontdekken van fouten van een bouwbedrijf

Vaak vergeten wij dat bouwen niet alleen maar de juiste stenen kiezen is of een droomhuis indelen. Er komt nog meer bij kijken zoals het uitgerekend budget en daaraan houden, de juiste aannemer in dienst nemen, contracten, vergunningen en een tal van technische en administratieve zaken. Wij vergeten ook dat niet alles altijd even soepel loopt zoals wij dat denken. Er kunnen vertragingen zijn in de bouw doordat er spullen besteld moeten worden en die spullen kunnen laat aan komen. Er kunnen fouten gemaakt worden door de architect of door het bouwbedrijf. Hier volgende stappen die je kan ondernemen bij het ontdekken van fouten van een bouwbedrijf.

1. Wederzijds overleg

Bij het ontdekken van een fout kan er nagegaan om welke fouten het precies gaat en hoe groot de schade daarvan is. Er kan gesproken worden met de aannemer om zodoende tot een oplossing te komen. Als het niet lukt om het onderling op te lossen moeten er juridische stappen genomen worden. Houd rekening dat dit veel tijd en geld kost.

2. Kennisgeving

De eerste stap die genomen kan worden is door middel van een kennisgeving op te stellen. Het is dan belangrijk om bewijsmateriaal te verzamelen. Bewijsmateriaal kan bestaan uit foto’s van de aangerichte schade of duidelijke foto’s van de gemaakte fouten. Het is ook handig om een verzekeringsexpert in handen te nemen die een verslag met de beschrijving van de schade kan opstellen. Als de schade ingewikkeld is kan er een architect geraadpleegd worden om een beter overzicht te geven van de schade. Met alle bewijsmateriaal kan er een kennisgeving opgesteld worden waarmee je de nodige juridische stappen kan ondernemen.

3. Verzoeningscommissie bouw

De verzoeningscommissie is een commissie die conflicten tussen aannemers of architecten en particulieren behandeld. De commissie kan alleen handelen wanneer het gaat om renovaties en/of nieuwbouw woningen maar niet wanneer er sprake is van bouw voor beroepsdoeleinden. De commissie gaat eerst overleggen met beide partijen om zodoende tot een oplossing te komen. Deze stap duurt niet langer dan 6 maanden en kost bijna 1000 euro. Lukt het niet om op deze manier tot een oplossing te komen gaan zij over naar arbitrage.

4. Arbitrage

Deze stap kan alleen genomen worden wanneer beide partijen ermee eens zijn dat er arbitrage geraadpleegd kan worden. In de meeste gevallen duurt deze procedure ook minder dan 6 maanden. Doordat het een schriftelijke procedure is, hoeft er geen advocaat onder arm genomen te worden en zijn de kosten aanzienlijk minder dan bij een juridische procedure. Echter zijn de kosten van te voren bepaald en geheel voor de verliezende partij.

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het belangrijk om alvorens de werkzaamheden beginnen eerst een contract te tekenen waarin er duidelijke afspraken genoteerd staan. Ook is het raadzaam om tijdens de bouw werkzaamheden toezicht te houden op het proces of een architect onder de arm neemt die toezicht houdt. Zo kunnen fouten voorkomen worden of de schade tot een minimum te beperken.…

De laatste bouwtrends die je zeker moet weten

Verschillende factoren hebben een nieuwe productiviteitsgolf in gang gezet in de bouwsector en zijn binnenkort te zien, dit jaar al. Om te beginnen is de vooruitgang en toepassing van technologie in verschillende industrieën en sectoren met schokkende snelheid toegenomen. Er worden nieuwe ontdekkingen gedaan om oude werkprocessen te moderniseren.

Behalve technologische doorbraken, is er ook een mentaliteitsverandering in de samenleving. De arbeidskrachten worden meer kwaliteitsgericht. Tegelijkertijd neemt de voorkeur voor gender in de sector af en wordt er meer behoefte aan kennis van kader gericht.

Wat brengt dit alles met zich mee? We zullen zeker verschillende trends zien die zich richten op technologie die een direct of indirect effect hebben op de bouwsector. Dit artikel is samengesteld om een schetst te geven van waarnaar allemaal uitgekeken kan worden in de jaren die volgen.

 • Building Information Modeling (BIM)

Er wordt al enkele jaren gebruik genaakt van BIM, één softwaretool die de effectiviteit en samenwerking als geen ander instrument kan vergroten. BIM maakt nu deel uit van de reguliere werkruimte voor belanghebbenden en overheidsinstanties, die graag van te voren weten wat de problemen en bouwprojecten zijn waarmee ze te maken zullen krijgen. BIM verhoogt niet alleen de samenwerking, het vermindert de bouwkosten en bevordert een veiliger bouwproces dat resulteert in een snellere constructie en het minimaliseren van veiligheidsincidenten.

BIM zal binnenkort deel uitmaken van alle constructie- en bouwcodes. Als je niet BIM-uitgerust bent, schakel dan een onderaannemer in die dat wel is.

 • Virtual Reality

Virtual Reality is een algemene tool die wordt gebruikt in de bouw, vaak ook gebruikt in BIM. Het grootste voordeel is de mogelijkheid om virtuele doorgangen te bieden om onroerend goed te verkopen en architecturale ideeën aan klanten voor te houden. De mogelijkheid om klanten virtueel te tonen hoe hun investering er van tevoren uit zal zien, maakt het enorm aantrekkelijk.

De voordelen van de technologie zijn niet beperkt tot ontwerp en architectuur. In de bouw kan het effectief worden gebruikt om:

– veiligheidstrainingen voor werknemers te verzorgen.

– werknemers voor te bereiden om de benodigde machines te bedienen door middel van simulatie.

VR maakt eenvoudige communicatie en samenwerking op locatie mogelijk.

 • Robotica

Robotica en automatisering hebben een revolutie teweeggebracht in verschillende industrieën. De aankomst in de bouw is traag, maar het is er nu en verspreidt zich snel. Er is veel technologische vooruitgang geboekt op het gebied van robotica. Een voorbeeld hiervan is het Digital Construction Platform van MIT, dat 3D-printing gebruikt om vormstructuren te maken.

De voordelen van dergelijke technologie zijn enorm. Hoewel robotica nog in de kinderschoenen staat, kan het mensen vervangen en kan het werk sneller, veiliger en goedkoper worden gedaan. De 3D-printing robotarm raakt net het topje van de ijsberg. Er zullen meer volgen en vooral een trend om te blijven volgen in de komende jaren.

 •  Drones

Drones zijn onbemande luchtvoertuigen en zijn hier om te blijven. Drones zijn één van de populairste trends van de laatste twee of drie jaar. Deze hebben toegang tot externe locaties, zijn uitgerust met camera’s, kunnen gegevens verzamelen, veiligheidsinspecties uitvoeren, projectvoortgang registreren en nog veel meer. Landmeters gebruiken ze om 3D-toewijzingen of afbeeldingen te maken die later kunnen worden gebruikt om een ​​gebied weer te geven. De vele voordelen die de Drones bieden, maken deze nu onmisbaar in de bouwsector en er volgt nog veel meer.

Door de vraag naar meer efficiëntie, veiligheid en gemak, is het duidelijk waarom deze technologische ontwikkelingen niet uit zullen blijven. Maak je deel uit van deze sector, op welke manier dan ook, blijf die maar liever op de voet volgen. Wees je concurrentie altijd voor!…

10 Tips voor startende ondernemers in de bouw

Door de goed draaiende economie en de bloeiende woningmarkt is het nu aantrekkelijker voor jonge ondernemers om een bedrijf te starten. Wil je je stempel drukken op de bouwmarkt, wil je groeien en vooral voor meer werkgelegenheid zorgen? Dan moet je dus wel weten wat de kneepjes zijn van ondernemen. Een goede ondernemer is deze loodgieter Utrecht, die ook nog niet zo lang geleden begonnen is. Maar hoe doe je dat nou!? Ik heb tien tips die makkelijk te volgen zijn op een rijtje voor jullie gezet.

 1. Schrijf een ondernemingsplan;
  Bij het schrijven van je plan maak je concreet wat jou concept is en welke kant jij op wilt met je bedrijf. Bedenk een passende naam want dan kan je je concept ook beter formuleren.
 2. Marktonderzoek
  Ga op onderzoek, wie zijn je klanten. Wat verwacht een klant van jou? Als je naar een investeerder zoekt dan is het altijd goed dat je reeds een marktonderzoek hebt gedaan en alles in kaart gebracht hebt. Wees voorbereid met je eigen concept. Goede voorbereiding en onderzoek schept vertrouwen bij investeerders en klanten.
 3. Netwerken;
  Om klanten te werven en een succesvolle onderneming te starten zal je een relevant netwerk moeten opbouwen. Door gesprekken te voeren met mensen die een groot netwerk hebben kan je sneller komen aan grote investeerders en klanten. Ga naar informatie avonden of de woonbeurs om zo in contact te komen met potentiele klanten.
 4. Investeer in jezelf en in opleidingen;
  Volg cursussen over belastingen, dit zodat je alles te weten kan komen over de verschillende soorten belastingen die er afgedragen moet worden. Het is ook belangrijk om je regelmatig bij te scholen in je eigen branche. Volg de ontwikkelingen via het internet maar schaf ook eens tijdschriften of catalogussen aan.
 5. Werk veilig;
  Als je naar het nieuws kijkt of leest dan zie je dat er vaak ongevallen gebeuren en soms zelfs ,et dodelijke afloop. Het is dus belangrijk om je aan de veiligheidsvoorschriften te houden. Volg samen met je personeel bijvoorbeeld een training over veiligheid; ehbo of valbeveiliging.
 6. Maak een risico analyse bij elk bouwproject;
  Ga na wat je nodig hebt om het project veilig af te ronden. Probeer zoveel mogelijk je personeel maar ook omstanders te behoeden van ongelukjes. Zorg voor veilig materiaal, schaf bijvoorbeeld niet zomaar een ladder aan maar koop een duurzame gecertificeerde ladder. Draag valhelmen waar nodig. Er zijn in Nederland ook wettelijke verplichtingen mbt de bouw, hou je er dus aan, zoek ze uit en informeer ook je personeel.
 7. Verzekeringen;
  Als ondernemer zal je altijd te maken hebben met risico’s, dat heb je in elke Bespreek met een verzekeringsagent een verzekeringspakket voor de bouw.
 8. Hou je administratie bij;Het is van belang om een goede administratie bij te houden. Ook voor de fiscus is het van belang dat je al je inkomsten, uitgaves en offertes goed bijhoud. Je zal namelijk ook inkomstenbelasting moeten betalen en de fiscus gaat na als je in aanmerking komt voor fiscale voordelen.
 9. Ken je concurrent: Als je weet hoe je concurrent te werk gaat, welke producten hij gebruikt en hoelang hij over een project doet dan kan jij het altijd bijschaven en beter doen. Concurrentie is gezond als het op een respectvolle manier gebeurd.
 1. Medische testen: Laat jezelf en je personeel regelmatig een drugs-, alcohol- en noodzakelijke medische testen doen. Zo heb je eerder door als iemand niet goed ziet bijvoorbeeld en bepaalde apparaten niet mag gebruiken of op hoogtes mag werken.

De tips die je zeker moet kennen als je gaat bouwen

Je huis vanaf de grond op bouwen, kan een ongelofelijk lonende ervaring zijn. Het geeft je de mogelijkheid het huis in elke bouwfase aan te passen naar jouw smaak en aan de behoeften van je gezin, nu en in de toekomst. Je kan het aan een ieder vragen, die dit proces al heeft doorstaan, dat het ook een enorm stressvolle en moeizame fase kan zijn.

Het bouwen van een huis hoeft echter geen slordig proces te zijn. Voorbereiding en planning zijn goede stappen om een redelijk pijnvrije periode aan te gaan. Houd je dus vast aan je plan en je ogen open, zodat je niet voor teleurstellingen komt te staan.

Hier lees je mijn top tips voor een goedvloeiend en succesvol thuisbouwproces.

 1. Zet je plan goed uit

Planning is het belangrijkste onderdeel van het bouwproces.

Zorg ervoor dat je zorgvuldig de details van je huis plant:

– In welke richting het huis op het perceel zal staan.

– Wat de indeling en stroom van de kamers zal zijn.

– Wat voor verlichting je gebruikt.

– Hoeveel stroompunten je gaat installeren (tip: je hebt altijd meer nodig dan je denkt)?

Houdt ontwerpideeën die je inspireren en die je wilt emuleren bij. Maak een collectie ( op een bord ) om voorbeelden van je favoriete ontwerpen, voor elke kamer van je huis, te noteren ( met foto’s misschien ). Naast het helpen plannen, zullen ze een geweldig referentiepunt zijn om de aannemer te laten zien tijdens de bouw.

 1. Budgeteer meer dan je verwacht

Ongeacht hoeveel je denkt dat het bouwproces gaat kosten, het kost waarschijnlijk meer. Er kunnen een aantal items zijn, die niet zijn opgenomen in de schatting van je aannemer. Het is bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat de aannemer kosten meet zoals elektriciteits- en gasmeters of raambedekkingen. Artikelen zoals landschapsarchitectuur, hekken en poorten en brievenbussen kunnen ook niet in de schatting worden opgenomen. Deze staan ​​bekend als afwerkingskosten en kunnen 15-25% van uw budget bedragen.

Naast bijvoegingen, die je misschien niet hebt overwogen, zijn er onvoorziene omstandigheden.

 

 1. Kies de juiste aannemer

Dit is misschien één van de belangrijkste beslissingen die je neemt in het thuisbouwproces. Het is belangrijk om vanaf het begin de juiste aannemer te kiezen om gaandeweg problemen te vermijden.

De verschillende factoren om rekening

mee te houden bij het kiezen:

 • Je kunt nagaan als deze voldoende is erkend en verzekerd.
 • Ga na wat eerdere klanten hun ervaring is met deze aannemer.
 • Ga ook eerdere werkjes van deze na, controleer op kwaliteitsniveau etc.
 • Je kunt uit de eerdere werkjes halen als diens stijl past bij jouw ontwerpstijl.
 • Je kunt nagaan naar diens communicatievaardigheden.
 • Zorg ervoor dat deze binnen jouw budget valt.
 1. Begrijp uw overeenkomst

Neem het contract met jouw aannemer zorgvuldig door. Zorg ervoor dat je niet verrast raakt door wat de bouwkosten dekken en wat niet. Dat het tijdschema voor constructie aan jouw behoeften voldoet. Controleer op gedetailleerde plannen, garantie- en verzekeringsinformatie. Let ook goed op het betalingsschema.

Ten slotte is het verstandig om een ​​advocaat over het contract te laten kijken, voor akkoord te gaan.

 1. Communiceer constant

Communiceer tijdens het hele proces vaak met de aannemer en vakmensen. Krijg regelmatig updates over de voortgang van de bouw en controleer ook zelf. Maak regelmatig foto’s van de voortgang, zodat je eventuele probleemgebieden kunt documenteren.

Als het je verteld wordt dat er iets niet kan worden gedaan, duw dan terug. Men kan je zien als een lastige klant en het kost je mogelijk extra, maar het is de moeite waard om te vechten voor details die belangrijk voor je zijn. Jij bent ten slotte degene die in het voltooide huis moet leven.

Als je duidelijk hebt aangegeven wat je wilt, zal de bouw veel soepeler verlopen.…

De 10 grootste bouwbedrijven van Nederland

Bouwbedrijven in Nederland hadden het vreselijk moeilijk tijdens de crisis, zelfs zo erg dat velen de deuren moesten sluiten en anderen weer minder actief projecten konden uitvoeren. Nu, meer dan vijf jaar verder, lijkt het weer helemaal goed te gaan in deze sector, dat is ook te merken aan de jaarcijfers en de geboekte winstmarges. Er wordt weer volop personeel aangetrokken, wat een weerspiegeling is van de leefomstandigheden.

Ondanks dat over het algemeen de omzet oploopt, in vergelijking met tijdens de crisis, daalt van sommige bedrijven.

De lijst van de top 10 bouwbedrijven ziet er als volgt uit.

 1. BAM

Koninklijke BAM Groep nv is een bouwbedrijf met tien werkmaatschappijen in vijf Europese thuismarkten en in nichemarkten over de hele wereld. De werkvelden van BAM zijn bouw en vastgoed, burgerlijke bouwkunde en in publiek-privé samenwerkingsverbanden.

BAM is verder uitgebreid naar Europa, buiten Nederland. Zo zijn zij ook in Duitsland, Belgie, Ierland en het Verenigd Koninkrijk gevestigd. Projecten worden ook geleverd in Luxemburg, Zwitserland en Denemarken. De Groep heeft een wijdverbreid kantorennetwerk, dicht bij haar klanten.

De missie van BAM is om duurzame omgevingen te bouwen, die het leven van mensen verbeteren, door de juiste mensen in staat te stellen te profiteren van de nieuwste en beste kennis, hulpmiddelen en digitale technologieën en oplossingen te bieden gedurende de gehele bouwlevenscyclus voor de klanten en het genereren van maximale waarde voor de belanghebbenden.

 1. VolkerWessels

Van innovatieve, duurzame woonconcepten tot de bouw van een van ‘s werelds grootste zeesluizen. VolkerWessels heeft de expertise om een ​​leeg stuk grond om te vormen tot een volledig functionele stad. Het is een Nederlandse groep van bedrijven met 16.000 werknemers en ongeveer 120 bedrijven en kantoren in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Canada / Verenigde Staten.

 1. Boskalis

Een toonaangevende wereldwijde aannemer en leverancier van bagger -en maritieme diensten. We bieden een unieke combinatie van experts, schepen en activiteiten. Met de oorsprong in Nederland zijn zij al meer dan 100 jaar actief. Heden creëren zij nieuwe horizonten voor belanghebbenden in de havens, energie voor de kust, maritieme en binnenlandse infrastructuurmarkten.

 1. Van Oord

Hun visie: om een ​​betere wereld te creëren voor toekomstige generaties door maritieme vindingrijkheid te leveren. Er is meer ruimte nodig, doordat wereldbevolking blijft groeien. Aangepaste infrastructuur is een must voor zeevervoer. De huidige kustbescherming voldoet niet meer, doordat het klimaat ook verandert. Hernieuwbare energiesystemen zijn hoog nodig om het steeds toenemende gebruik garant te stellen in de toekomst.

 1. Heijmans

Heijmans is een erkende onderneming die werkzaamheden combineren op de gebieden van: vastgoedontwikkeling, woningbouw, utiliteitsbouw, wegen en civiele techniek op het gebied van wonen, werken en verbinden. Hun constante focus op kwaliteitsverbeteringen, innovatie en geïntegreerde oplossingen stelt hen in staat toegevoegde waarde te genereren voor de klanten. Heijmans realiseert projecten voor particulieren, bedrijven en de publieke sector en bouwt in samenwerking met haar opdrachtgevers aan de ruimtelijke contouren van morgen.

 1. Strukton

Strukton richt zich op spoorweg- en civieltechnische werken en technologie gedreven vakgebieden. Zij wil bijdragen aan een sector die de kwaliteit en veiligheid van het spoorvervoer, de wegeninfrastructuur en technische systemen en gebouwen garandeert.

 1. TBI

Een groep ondernemingen die zich richt op de leefomgeving vernieuwen, inrichten en onderhouden voor langdurige perioden. Deze netwerkorganisatie wendt zich naar de gebieden Infrastructuur, de bouw en techniek, daarin zijn zij enigszins hoog gekwalificeerd.

 1. Dura Vermeer

Een samensmelting van de familiebedrijven Dura en Vermeer, met ongeveer 160 jaar ervaring. Dit waren bedrijven van dezelfde grootte in dezelfde sector, waarbij Dura in de bouw zat en Vermeer in de infrastructuur. Een tijdige fusie van de bedrijven heeft ervoor kunnen zorgen dat de leidende marktpositie niet verloren ging.

 1. Ballast Nedam

Met als visie om het meest concurrerende bouwbedrijf in Nederland te zijn, werken zij eraan om door open dialoog tussen betrekkende partijen gezamenlijk toekomstbestendige gebouwen en infrastructuur te ontwikkelen: van droom tot realiteit.

 1. Van Wijnen

Beginnend met timmerwerk in 1907, uitgegroeid tot meer dan een landelijk bouwbedrijf in Nederland met wel 24 locaties, met als bedoeling dichtbij jou te zijn voor snelle communicaties, afhandeling en duurzame verbintenissen.…